Stichting Rechtswinkel Hilversum

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Lees meer...

Lees meer

Familierecht

Het familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding.Lees meer...

Lees meer

Consumentenrecht

In het recht is een consument iemand die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Lees meer...

Lees meer

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Lees meer...

Lees meer

Huurrecht

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. Lees meer...

Lees meer

Sociale zekerheidsrecht

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen te garanderen voor personen of gezinnen die niet in staat worden geacht om zelf voor voldoende inkomen te voorzien. Lees meer...

Lees meer

Letselschade

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is.Lees meer...

Lees meer
Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text

Rechtswinkel Hilversum

Al meer dan veertig jaar biedt de Rechtswinkel Hilversum gevestigd aan de Herenstraat 22A te Hilversum, telefoonnummer: 035-6210509, laagdrempelige eerstelijns rechtshulp op tal van rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, familierecht en aansprakelijkheidsrecht.

Teams bestaande uit twee juristen behandelen tijdens de spreekuren vragen en problemen. Bij elk inloopspreekuur is een advocaat aanwezig.

De adviezen worden mondeling verleend. Voor een goed advies is het nodig dat zoveel mogelijk alle voor de zaak van belang zijnde documenten worden meegenomen.

Per advies wordt een vrijwillige minimum bijdrage gevraagd van 10 euro. Donaties kunnen ook overgemaakt worden op onze rekening: NL 49 SNSB 8833 6223 39 t.n.v. Stichting Rechtswinkel Hilversum.

Wegens omstandigheden is de rechtswinkel Hilversum tijdelijk op donderdag gesloten.

Inloopspreekuren zijn er elke maandagavond van 19.30 - 21.30 uur.

Rechtswinkel Hilversum is op de volgende zaterdagen geopend van 9:30 uur tot 12:00 uur:

2 januari 2021 9 januari 2021 23 januari 2021 6 februari 2021 20 februari 2021 6 maart 2021 20 maart 2021 3 april 2021 17 april 2021 1 mei 2021 15 mei 2021 29 mei 2021 12 juni 2021 26 juni 2021 10 juli 2021 24 juli 2021 7 augustus 2021 21 augustus 2021 4 september 2021 18 september 2021 2 oktober 2021 16 oktober 2021 30 oktober 2021 13 november 2021 27 november 2021 11 december 2021.

U kunt langskomen bij ons op locatie of ons telefonisch bereiken via 035 - 6210509.